Νέο ISO 22000:2005

Νέο ISO 22000:2005

Όλες οι πρώτες ύλες και τα τελικά προιόντα είναι πιστοποιημένα κι ελέγχονται τακτικά με μικροβιολογικές αναλύσεις για την διασφάλιση ποιότητας τους. Είμαστε πιστοποιημένοι με σύστημα ISO...